ROMMELMARKT

ROMMELMARKT

Op ZATERDAG 07 JULI 2018 van 10.00 tot 18.00 uur organiseert de V.Z.W. FUNDAYS ter gelegenheid van de “FUNDAYS” opnieuw een grote rommelmarkt op de Bonewijk, Leuvensestraat en aanpalende straten in Aarschot. “FUNDAYS” is een familie-evenement met heel wat randanimatie: kermis, braderij, kinderanimatie, autoshow, optredens enz. Zie website: www.fundaysaarschot.be .

Wij rekenen op 350 deelnemers. SCHRIJF TIJDIG IN!!!

U kan inschrijven voor de rommelmarkt door onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen VOOR ZONDAG 01 JULI 2018.

 

ALGEMEEN REGLEMENT:

  • U dient vooraf in te schrijven en te betalen. De deelnameprijs bedraagt 1,50 Euro per lopende meter.

Kinderen tot 12 jaar die speelgoed te koop aanbieden, nemen gratis deel.

  • Inschrijven kan door dit formulier volledig ingevuld op te sturen naar V.Z.W. FUNDAYS, P/A Leenstraat 10 te 3200 Aarschot,

of per e-mail via fundays@telenet.be , ofwel afgeven bij Frituur Danny, Leuvensestraat te Aarschot.

  • Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE57 7512 0465 9835

van de V.Z.W. FUNDAYS, of tegen kwitantie.

  • Geen verkoop van textiel-, drank- en voedingswaren en geen promotiestanden zonder uitdrukkelijke toestemming en onder de gestelde voorwaarden van de organisatie. Standhouders die zich niet aan deze regels houden, worden onherroepelijk van de rommelmarkt verwijderd zonder teruggave van het standgeld.
  • Opstellen kan van 07.00 tot 10.00 uur. Onze medewerkers zullen Uw plaats aanduiden. Indien U tijdig inschrijft,

kan de wagen ter plaatse blijven (vanaf minimum 5 meter!). Na 10.00 uur zal de organisatie beschikken over de nog vrije standplaatsen.

  • Laat géén afval of verpakking achter: het reglement op sluikstorten is strikt van toepassing!
  • Meer info op 0498/30.29.95.of 0495/53.92.42

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER REUZE ROMMELMARKT FUNDAYS 07 JULI 2018

(a.u.b. in drukletters)

Naam en voornaam: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Postnummer: ................Gemeente: .............................................................................................

Telefoon: ........................................................

Aantal meter: ................. Aard van de goederen : .................................................................

Dit inschrijvingsformulier ingevuld opsturen naar:

V.Z.W. FUNDAYS, P/A Leenstraat 10 te 3200 Aarschot

Of binnenbrengen bij Frituur Danny, Bonewijk, Leuvensestraat te Aarschot.

E-mailadres: fundays@telenet.be

U kan ook inschrijven via onderstaand formulier

 

Om zeker te zijn van Uw standplaats dient u deze betaald te hebben VOOR ZONDAG 01 JULI 2018.

op rekeningnummer BE57 7512 0465 9835 van de V.Z.W. FUNDAYS

met vermelding van de naam van de standhouder, ofwel tegen kwitantie.

Een organisatie van de V.Z.W. FUNDAYS.

 

Inschrijven via onderstaand formulier

 

 
 
 
 
 
 
 
 
via overschrijving op BE57 7512 0465 9835