ROMMELMARKT

REUZE ROMMELMARKT

 

Op ZATERDAG 6 JULI 2019  van 09.00 tot 18.00 uur organiseert de V.Z.W. FUNDAYS ter gelegenheid van de “FUNDAYS” opnieuw de grootste rommelmarkt van het Hageland in het centrum van Aarschot.  “FUNDAYS” is een familie-evenement met heel wat randanimatie: kermis, braderij, kinderanimatie, autoshow, tuning, optredens enz.   

Wij rekenen op 350 deelnemers.

Schrijf tijdig in via de link helemaal onderaan of door onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen ten laatste op vrijdag 28 juni 2019.

 

•GPS: LEUVENSESTEENWEG 50 – 3200 AARSCHOT

 

ALGEMEEN REGLEMENT:

 

•U dient vooraf in te schrijven en te betalen. De deelnameprijs bedraagt 2,00 Euro per lopende meter. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE57 7512 0465 9835 van de V.Z.W. FUNDAYS.

•Kinderen tot 12 jaar die speelgoed te koop aanbieden, nemen gratis deel.

•Inschrijven kan ofwel via de website www.fundaysaarschot.be of per e-mail via info@fundaysaarschot.be, ofwel door dit formulier volledig ingevuld op te sturen naar V.Z.W. FUNDAYS, Leenstraat 10 te 3200 Aarschot, ofwel afgeven in frituur FRUTCITY, Leuvensestraat (Bonewijk) te 3200 Aarschot.

•Geen verkoop van nieuwe textiel-, drank- en voedingswaren en geen promotiestanden zonder uitdrukkelijke toestemming en onder de gestelde voorwaarden van de organisatie. Standhouders die zich niet aan deze regels houden, worden onherroepelijk van de rommelmarkt verwijderd zonder teruggave van het standgeld.

•Opstellen kan van 07.00 tot 09.00 uur. Onze medewerkers zullen Uw plaats aanduiden. Na 09.00 uur zal de organisatie beschikken over de nog vrije standplaatsen. De wagen kan ter plaatse blijven als de stand minimum 5 meter breed is. Het veiligheidsprotocol vermeldt uitdrukkelijk dat er steeds 4 meter vrije ruimte moet zijn tussen standen die over mekaar staan! Omwille van de veiligheid moeten de waterhydranten bereikbaar blijven!

•Laat géén afval of verpakking achter: het reglement op sluikstorten is strikt van toepassing!

•Meer info op 0495/53.92.42 of 0498/30.29.95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER REUZE ROMMELMARKT FUNDAYS – 6 JULI 2019

(a.u.b. in drukletters)

 

Naam en voornaam: ....................................................................................................................

 

Adres: ..........................................................................................................................................

 

Postnummer: ................Gemeente: .............................................................................................

 

Telefoon: ........................................................

 

Aantal meter:  .................     Aard van de goederen : .................................................................

 

Dit inschrijvingsformulier ingevuld opsturen naar:

V.Z.W. FUNDAYS,  Leenstraat 10 te 3200 Aarschot

Of binnenbrengen bij frituur FRUTCITY, Leuvensestraat (Bonewijk) te 3200 Aarschot.

E-mailadres:info@fundaysaarschot.be

Als U inschrijft gaat U akkoord met het Algemene Reglement van deze rommelmarkt.

Om zeker te zijn van Uw standplaats dient u deze betaald te hebben voor vrijdag 30 juni 2019 op rekeningnummer BE57 7512 0465 9835  van de V.Z.W. FUNDAYS  met vermelding van de naam van de standhouder.  (2,00 Euro/lopende meter)

 

U kan nu online inschrijven door het webformulier hieronder in te vullen:                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
via overschrijving op BE57 7512 0465 9835